เรื่อง : HPT เดินหน้ายื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.

HPT เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านการเติบโตที่ดีในอนาคตและปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เสริมศักยภาพทางธุรกิจ ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้กลายเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม